باز کربلائی دگر در راه است

با ۳۱۳ دلیر همراه است

باز از گوشه دل سوز و نوا می آید

منتقم خون خدا سویه نینوا می آید

کاش که همراهی او روزی جانم شود

ذکر مسیحایی او ناجی جانم شود

کاش که من باشم و آن سرو ببینم ، یا رب

یا اگر مردم و نا دیدم رخش

بهر او زنده شوم ، جان به رهش هدیه کنم

منبع : اشعار زد استکباری و ضد صهیونیستی |کربلائی دگر
برچسب ها :